–
Hytt

Kvalitetsmärkning:
  1. Fullt funktionsduglig del. Bra skick i relation till ålder. (Vid mindre defekter, se anmärkning)
  2. Reservdelen är användbar efter åtgärd. Se anmärkning.
  3. Ej komplett. Plockobjekt. OBS vissa delar på bild kan vara sålda.
B
Anmärkning:
KOMPLETT. BRANDSKADAD ELPISKA UNDER HYTT.
Artikelnummer:

Originalnummer:

Referensnummer:
144770
Ring en säljare på 013-35 73 00
Reservdelsförfrågan