KOLV
Styrkolv

KOLV

Kvalitetsmärkning:
  1. Fullt funktionsduglig del. Bra skick i relation till ålder. (Vid mindre defekter, se anmärkning)
  2. Reservdelen är användbar efter åtgärd. Se anmärkning.
  3. Ej komplett. Plockobjekt. OBS vissa delar på bild kan vara sålda.
A
Anmärkning:
KOLV
Artikelnummer:

4782406

Originalnummer:

VOE4782406

Referensnummer:
167103
Ring en säljare på 013-35 73 00
Reservdelsförfrågan