PLATTFORM
Fotsteg

PLATTFORM

Kvalitetsmärkning:
  1. Fullt funktionsduglig del. Bra skick i relation till ålder. (Vid mindre defekter, se anmärkning)
  2. Reservdelen är användbar efter åtgärd. Se anmärkning.
  3. Ej komplett. Plockobjekt. OBS vissa delar på bild kan vara sålda.
A
Anmärkning:
PLATTFORM LITE SVEDD
Artikelnummer:

15166131

Originalnummer:

VOE15166131

Referensnummer:
172499
Ring en säljare på 013-35 73 00
Reservdelsförfrågan