Modell:

A35g

Kategori:

Eldetaljer övrigt(1 st)

SPOLARVÄTSKEPUMP

Kvalitetsmärkning:
  1. Fullt funktionsduglig del. Bra skick i relation till ålder. (Vid mindre defekter, se anmärkning)
  2. Reservdelen är användbar efter åtgärd. Se anmärkning.
  3. Ej komplett. Plockobjekt. OBS vissa delar på bild kan vara sålda.
A
Anmärkning: NY DEL
Artikelnummer: 11716534
Referensnummer: 147888
Reservdelsförfrågan