Köpinfo & Villkor

Garanti

Garantin gäller från leveransdatum. Begagnade delar 3 mån, renoverade 6 mån och nya delar 12 mån. Garantin omfattar delens inköpspris. TK:s Begagnade Traktordelar AB ansvarar ej för kostnader ex: arbete, montering, demontering, frakt, bärgningskostnader, stillestånd mm.

 Ansvar för levererad vara m.m.

Begagnad vara säljs i befintligt skick. Vad gäller fel ansvarar säljaren gentemot köparen endast om varan enligt Köplagen eller Konsumentköplagen anses vara felaktig. För att köparen skall äga rätt att åberopa fel måste reklamation ske inom skälig tid. Köparen äger ej rätt till skadestånd i vidare mån än vad som följer av Köplagen eller Konsumentköplagen. Köparen äger under inga förhållanden rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet. Vid reklamation ansvaras ej för arbets-, monterings- och demonteringskostnader.

Bytesrätt

Bytesrätt gäller mot uppvisande av kvitto och med följande villkor: På motor, växellåda och bakaxel lämnas 30 dagars bytesrätt från leveransdagen. Bytesrätt omfattar endast av oss levererat material. Kundens arbets-, monterings- och demonteringskostnader ersätts ej. Vi ersätter ej resekostnader eller andra kostnader som eventuellt fel åsamkat. Vid köp av motor eller liknande detalj där det medföljer komponenter till bränsleförsörjning, koppling, eldetaljer, grenrör eller liknande omfattas ej dessa delar av bytesrätten.

OBSERVERA!  Delen skall vara fackmannamässigt monterad för att bytesrätten skall gälla.

Returrätt

Rätt till retur föreligger, mot uppvisande av kvitto, för oskadade varor som återlämnas inom 30 dagar från leveransdatum. Vid retur uttages för varje returnerad vara en avgift uppgående till 10 % av priset, dock för varje vara lägst 100 kronor, samt fraktkostnader. Vara inköpt för ett pris under 200 kronor återtages ej. Ej heller återtages isärtagna eller på annat sätt bearbetade varor. Vid retur/reklamation måste kontakt tas med aktuell säljare hos oss först. Följesedel eller kontantnota skall alltid bifogas returnerad eller reklamerad detalj.  

Specialbeställt

Artiklar speciellt hemtagna på kunds begäran och utanför ordinarie sortiment, återtages ej.

Äganderätt

Äganderätten till levererade varor övergår till köparen när köpeskillingen till fullo erlagts.